"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; $logdata = ''; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } header('Location: '.$success_url); exit; } ?> Izilacija od ovcije vune
IZOLACIJA OD OVČIJE VUNE

Toplotna izolacija
Ovčja vuna je izuzetan prirodni izolator sa vrednošću LAMDA ( λ ) između 0,031-0,40 W/mK . Vrednosti toplotne provodljivosti ( λ ) zavisi od gustine izolacije koja može biti od 18-30kg/m3 vune. Osnovna prednost ovčije vune u odnosu na druge izolacije je u tome sto ovčja vuna obezbeđuje izolaciju od toplote, kao i od hladnoće i to na način da vazduh konstantno struji kroz vunu, jednostavno bi se moglo reći da vuna diše.
Ono
što ovčju vunu izdvaja od drugih izolacionih materijala, i što je ključ izolacionih svojstava vune, krije se u sposobnosti apsorbovanja vlage iz prostorije ili spoljašnjeg okruženja. U hladnim danima vuna ima sposobnost da apsorbuje vlagu, čak do 35% od svoje težine i na taj način povećava svoju gustinu, a samim tim i termoizolaciona svojstva.
Takodjer, vuna ima izuzetnu sposobnost da u ljetnjim danima pri visokim temperaturama otpušta vlagu vezanu za vlakna vune i na taj na
čin hladi vazduh koji cirkuliše kroz izolaciju. Zbog ove jedinstvene osobine  smatra se jednom  od najboljih izolacija od toplote.
Zvučna izolacija i zaštita od požara
Ovaj izolacioni materijal ima veoma dobra akustična svojstva i dobar je zvučni izolator.
Ovcja vuna ima sposobnost samogasenja - ne trpi otvoren plamen na sebi. Pali se na temperaturi iznad 560 °C  i što je veoma važno ne otpusta nikakve otrovne  gasove prilikom spaljivanja. 
Ovčja vuna oslobađa vazduh od zagađenja
Ovčja vuna na prirodan način omogućava prijatnu kilmu i čuva vaše zdravlje. Studije koje su rađene širom sveta dokazale su kako ovčja vuna moze da uništi zagađujuće materije i na taj način prečišćava vazduh u prostoriji.
Kako ov
čja vuna oslobađa vazduh od zagađenja?
Tajna ove odli
čne sposobnosti je u samoj građi ovčije vune koja se sastoji od vlaknastog proteina keratina i molekula amino-kiselina.
Molekuli amnino-kiselina mogu da neutrali
šu zagadjujuće materije kao što su formaldehidi. U takvim situacijama dolazi do hemijske reakcije pri kojoj se zagadjujuće materije vezuju za molekule    amino-kiselina. Opšta saznanja potvrđuju da amino kiseline sadrže slobodnu amino i karboksilnu grupu, koje imaju sposobnost da svojom reakcijom neutrališu zagadjujuće matrije u prostoriji, tj. da ih vezuju za sebe.
Unutrašnja izolacija
Kao unutrašnja izolacija pogodna je za izolaciju kosih krovova, spuštenih plafona, pregradnih zidova, tavana Treba naglasiti da ima veliku prednost u odnosu na druge izolacije zbog lakog postavljanja bez zaštitne opreme, jer nema čestica ni prašine. Takođe, nije potrebno koristiti parne brane u postavljanju što smanjuje troškove u odnosu na druge unutrašnje izolacije.
Spoljašnja izolacija
Prirodna ekološka izolacija je našla svoju primenu i u spoljašnjoj izolaciji. Korišćenjem ove vrste izolacije u spoljašnjim ventilisanim fasadama je pun pogodak. Na ovaj način ovcja vuna ce pokazati sva svoja ekološka i prirodna svojstva u izolaciji kuća, i to na način da vaša kuca neće biti zadihtovana, već će vaši zidovi disati , a bice izuzetno energetski efikasni. Naročito je kompatibilna sa drvenim fasadama, koje u poslednje vreme postaju hit na tržištu zbog svog estetskog izgleda i funkcionalnosti.

IZJAVE KUPACA
Back
Next
WOOL LINE

Wool-line kompanija kreira širok raspon vunenih madraca napravljenih po narudžbi, prirodne posteljine, izolaciju kao i kućne ukrase. Naši proizvodi su ručno izrađeni, klasični, bez hemiskih otpornika na požar, boja, hemikalija I toksina. Mi provodimo kreativnost u izradi naših dizajna, ali volimo i izradu modela slijedeći vaše ideje.
Slobodno nas kontaktirajte s bilo kakvim upitima o našim proizvodima i materijalima.
Otvoreni smo za prijedloge i suradnje u svrhu obostranog dobra. Pošaljite nam pitanja ili sugestije popunjavanjem obrasca u nastavku.
 
 

 
 
 
 
p { font-family: 'GreatVibesRegular'; font-weight: normal; font-style: normal; }